Dokumentation

Att dokumentera arbetet är viktigt av flera skäl. Dels för att bevara den kunskap om byggnadens historia som efter en restaurering kanske inte är tillgänglig längre. Dels för att man vid framtida åtgärder skall kunna veta hur det var gjort senast och därmed mycket enklare kunna ta rätt beslut.

Alla kan ta en bild, men inte alla är fotografer, och inte alla fotografer är dokumentationsfotografer. Dokumentation är en specifik kompetens som behövs utöver att kunna rita, fota eller 3d-skanna. Vilken upplösning behövs? Vilken metadata är relevant? När blir detaljnivån ohanterlig? osv.

Thomas Hagaeus har förutom mångårig erfarenhet av dokumentationsarbete även tvååring utbildning som 3d-tekniker och kan därmed dokumentera med laserskanning, fotogrammetri och strukturerat ljus, samt visualisera lösningar med modellering och CAD.

Exempel på kunder är Statens Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Digisam, Statens historiska museer, Svenska kyrkan och Nationalmuseum.

Vad är nyttan med att dokumentera ditt arbete i 3d? Ja, ungefär samma som att kunna dokumentera det i 2d med fotografier, fast bättre. Eftersom byggnader är tredimensionella så är det oftast lämpligast att dokumentera dem så. I många fall räcker det gott med bara ett foto eller kanske till och med bara lite text. Men i många fall är det bäst att göra en ordentlig 3d modell som du sedan kan gå tillbaka till för att hitta den information du inte visste att du behövde när du var på plats.

Jag bestämde mig för att satsa på 3d teknik när jag tillsammans med några kollegor restaurerade en bagarstuga. Stugan fotades av ordentligt innan panelen märktes upp och plockades ned så vi kunde laga timmerstommen. När panelen sen skulle på igen satt vi och bläddrade igenom ett hundratal foton för att se hur det såg ut i olika hörn och vrår, för att ibland upptäcka att det inte fanns några bilder just där. Vad mycket enklare det hade varit att vrida fram och zooma in på en 3d-modell.

Sen finns det mycket information som inte alls går att få ut ur ett vanligt foto. Allting är mätbart i en 3d-modell vilket gör att du kan se hur lång bräda du behöver ta med till nya vindskivor utan en extra tur till platsen och till och med utan att behöva klättra upp. Du kan göra tvärsnitt och ortofoton som aldrig hade gått att fotografera. Du kan räkna ut areor och volymer, automatisk räkna stenar och mängden fogbruk som behöver kompletteras osv.

Exempel på dokumentation efter slutfört arbete:

En 3d-visualisering av reparationer på Rosersbergs slottsstall: https://skfb.ly/6VSzz