Restaurering

Att restaurera en byggnad är så mycket mer än att bara renovera. Det är att ta ett helhetsgrepp om det antikvariska, det byggnadstekniska och det estetiska.

Filosofi

Vår utgångspunkt är alltid byggnadens bästa. Vi skulle aldrig utföra en åtgärd som vi vet riskerar att skada byggnaden, även om det innebär utebliven inkomst för egen del. Att införa nya material eller funktioner måste ske efter noga överväganden eftersom de riskerar att bryta balansen i fuktvandringar, stabilitet eller värmeflöden.

Hantverksbevarande

Är det viktigaste att bevara det ursprungliga materialet eller att bevara kunskapen om hur man framställer det? Om man byter mer än vad som är nödvändigt finns till slut inget källmaterial kvar, men om man ständigt bara lappar och lagar får man en byggnad som visar en falsk bild och en förlust av kunskapen att framställa ursprungsmaterialet. Detta är en klassisk fråga inom bevarandeetiken. Dessa två sidor måste inte alltid ställas mot varandra men hamnar då och då i konflikt. Det har också betydelse för besluten om det rör sig om ett friluftsmuseum eller en privatbostad.