Dokumentation

Att dokumentera arbetet är viktigt av flera skäl. Dels för att bevara den kunskap om byggnadens historia som efter en restaurering kanske inte är tillgänglig längre. Dels för att man vid framtida åtgärder skall kunna veta hur det var gjort senast och därmed mycket enklare kunna ta rätt beslut.

Thomas Hagaeus har förutom mångårig erfarenhet av dokumentationsarbete även tvååring utbildning som 3d-tekniker och kan därmed dokumentera med laserskanning, fotogrammetri och strukturerat ljus, samt visualisera lösningar med modellering och CAD.

Exempel på en dokumentation efter slutfört arbete: