Rekonstruktion

Att rekonstruera är att återskapa något som inte längre finns. Därför ställs det väldigt höga krav på förundersökning och genomförande för att skapa en trovärdig och relevant rekonstruktion.

Hagaeus bygghantverk har varit inblandad i rekonstruktion av bland annat vikingastaden Birka, Södra Råda gamla kyrka, Skäftekärr järnåldergård, Eketorps fornborg  m.m.

Filosofi

När man ställs inför en skadad byggnad kan man tvingas restaurera på ett sätt som inte är optimalt eftersom det finns för lite medel för den åtgärd man helst hade velat göra, men byggnaden måste ändå räddas från ytterligare förfall.

När det kommer till rekonstruktioner har man valet att låta bli. Det finns därför ingen ursäkt för att göra ett halvhjärtat eller dåligt försök.

Hantverksbevarande

Syftet med en rekonstruktion kan variera. Från filmkuliss till vetenskapligt projekt.  Vill man komma åt ny kunskap finns det egentligen bara ett sätt att återskapa – Autentisk processuell rekonstruktion. Att med samtida verktyg och metoder  bygga  från grunden. Från skog till färdigt resultat. Det första man måste göra är en gedigen förundersökning där man går igenom all dokumentation som finns samt studera allt källmaterial i form av exempelvis bevarade byggnader och arkeologiska fynd. På dessa studerar man bland annat virkeskvalitet och verktygsspår för att sedan tillverka verktyg och återskapa huggteknik med mera. Efter modellbygge, diskussioner och test följer bygget där man hela tiden omprövar de teorier man har. En god dokumentation och uppföljning är också avgörande för att kunskapen inte skall gå förlorad så fort projektet är avslutat.