Nyproduktion

Vi bygger även nya hus för både museer och privatpersoner. Att använda gamla traditionella tekniker i nyproduktion kan ge stora estetiska, kvalitetsmässiga och miljömässiga fördelar. Det behöver heller inte nödvändigtvis bli dyrare. Speciellt inte om man räknar in underhållet. Hantverksmässiga tekniker lämpar sig såväl för bakåtblickande byggnader som för modern formgivning. Vill du chansa på ett material som kom ut på marknaden förra året eller ett som testats under tusen år?

Bostäder

Sunda bostäder utan farliga emissioner och med en bra fuktbalans och ventilation utan dyra tekniska installationer kräver kunskap och planering från början. Med markkyla och solvärme kan man minimera energianvändningen. Att dessutom få bo i ett vackert hus är en extra bonus.

Uthus

Så många av våra gamla uthus förfaller eftersom de inte längre kan nyttjas till det de var ämnade åt att man idag talar om ”uthusdöden” på Sveriges landsbygd. Det skapar tomma gårdar där endast bostad och garage överlever. Men det går att konvertera befintliga eller bygga nya vackra uthus som stämmer in i gårdsbilden och dessutom fyller den nya funktion man önskar. Allt från vagnslider (carport), cykelförråd och snickeri till ateljé och hemmabio eller bastu. Det finns många vackra förebilder att hämta inspiration ifrån.

Broar

Smäckra, ornerade vita broar som ett smycke i trädgården eller kraftiga timmerbroar för att komma över med traktorn. Allt är möjligt med denna både estetiska och konstruktiva utmaning.